sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri kitabı pdf

sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri kitabı pdf

 sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri kitabı pdf

anadolu üniversitesi aöf , açıköğretim sisteminde öğrenim gören öğrenciler için hazırlanmış olan sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri kitabını ekten indire bilirsiniz sınavlarda başarılar dileriz

Kitap üniteleri
sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri kitabı 8 üniteden oluşmaktadır kitabın ünite içeriği aşağıdaki gibi listelenmiştir

Üniteler
1) Bilimsel Yönteme Giriş
2) Araştıma Sorununun Belirlenmesi
3) Alanyazın taraması
4) Araştırma Modelleri
5) evren ve örneklem
6) verilerin toplanması
7) veri çözümleme teknikleri
8) Bilimsel araştırmalarda etik

 

sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri kitabını aşağıdaki ekten indirebilirsiniz
sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri e kitap
sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri pdf

 

sosyal bilimlerde arastirma yontemleri Kitabı İndir

Reklam