insan hakları & kamu özgürlükleri ders kitabı indir

insan hakları & kamu özgürlükleri ders kitabı indir

Konu üniteleri

İnsan Hakları ve İnsan Hakları Hukuku Kavramı
İnsan Hakları Hukukunun Kaynakları 
İnsan Haklarının Düzenlenmesi ve Sınırlanması .

İnsan Haklarının Birleşmiş Milletler Sisteminde Korunması
İnsan Haklarının Bölgesel Düzeyde Korunması
İnsan Haklarının İç Hukukta Korunması
Kişi Hak ve Ödevleri
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar ve Siyasi Haklar

İNSAN HAKLARI VE KAMU ÖZGÜRLÜKLERİ Kitabı İndir

Don`t copy text!