çevre sorunları & politikaları kitabı indir

çevre sorunları & politikaları kitabı indir

çevre sorunları & politikaları kitabı indir

üniteler
Çevre Ekosistem ve Temel Kavramlar
Çevre Sorunlar›n›n Nedenleri
Doğal Kaynaklar ve Çevre Kirliliği

Küresel Çevre Sorunları
Uluslararası Çevre Koruma Politikaları
Ulusal Çevre Koruma Politikaları
Çevre Hukuku ve Çevre Hakkı
Çevre Yönetimi, Türkiye’de Çevre Örgütlenmesi, Kurumsal Yapı ve Çevre Mevzuatı

cevre sorunları ve politikaları Kitabı İndir

Reklam