aof sosyal politika kitabı indir

aof sosyal politika kitabı indir

aof sosyal politika kitabı indir pdf

Ders içeriği

Sosyal Politikaya ilişlikin Genel Bilgiler ve SosyalPolitikanın araçları
Sosyal Politikanın Tarihsel Gelişimi
istihdam, işsizlik Ücretler ve Çalışma Koşulları

Gelir Dağılımı ve Yoksullukla Mücadele
Sosyal Güvenlik ve Sosyal Sigortalar
Sosyal Dışlanma ayrımcılık
Özel Olarak Korunması Gereken Gruplar
Küreselleşme ve Günümüz Sosyal Politika Sorunları

sosyal_politika Kitabı İndir

Reklam