aof kaydı için gerekli belgeler

aof kaydı için gerekli belgeler

aof kaydı için gerekli belgeler

 

aof kaydı için gerekli belgeler İnternet Başvuru Belgesi, Öğrenci Bilgi Formu, Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları, Öğrenim Belgesi, Askerlik Durum Belgesi

mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

TÜRKİYE CUMHURİYETİ Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartının fotokopisi
ikametgahıyla ilgili beyanı
Erkek adayların askerlik durumuyla ilgili yazılı beyanları
12 adet (4,5×6,0 cm) boyutunda fotoğraf
ödemesi gereken öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti varsa ödediğine dair banka dekontu

 

Aşağıdaki programlara yerleştirilen öğrencilerden varsa TOEFL belgesi

Eğitim Fakültesi, İngilizce Öğretmenliği Programı (UOLP‒SUNY Cortland)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi-İktisat Programı (UOLP‒SUNY Cortland)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi-İşletme Programı (UOLP–SUNY Empire State College)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesişletme Programı (UOLP–Leeds Metropolitan)
Edebiyat Fakültesi-Sosyoloji (İngilizce) (UOLP-ABD State University of New York University at Albany)

Engelliler Entegre Yüksekokuluna kesin kayıt için her iki kulakta senso-neural işitme kaybı olduğunu ve iyi işiten kulakta en az 50 desibel işitme kaybı olduğunu gösteren sağlık raporu.

 

Don`t copy text!