ilan tarih 27 ekim 2018
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 30 Akademik Personel Alacak

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR.Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile TokatGaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.İstenilen belgeler Üniversitemizin Tokat Gaziosmanpaşa Universitesi adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15(onbeş) gündür.Profesör kadroları için başvuru dosyaları 6 (altı) takım, doçent kadroları için başvuru dosyaları 4 (dört) takım halinde Rektörlüğe, doktor öğretim üyesikadroları için başvuru dosyaları 4 (dört) takım halinde ilgili Dekanlıklara veya Müdürlüklere teslim edilecektir.Müracaatlar şahsen olup, posta ile yapılan, eksik ve onaysız belgelerle yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan müracaatlar kabuledilmeyecektir.

pdf :>
Kamu Personeli Alım İlanları